Angiver en produktionsforecast, som du vil medtage som forventet efterspørgsel i den grafiske visning af planlagt beholdning.

Hvis du ikke vil se budgetterede tal på oversigtspanelet Tidslinje, skal du slette værdien i dette felt.

Bemærk
Tidslinjegrafikken opdateres ikke, før du bekræfter værdien i feltet Forecastnavn ved enten at forlade feltet eller vælge Opdater (F5).

Tip

Se også