Angiver et filter for at angive de finanskonti, der vises i vinduet Dimensionsanalyse. Ved hjælp af filtre kan du selv bestemme, at det kun er de posteringer, der er bogført på de angivne konti, der bliver vist i matrixvinduet. Klik på feltet, hvis du vil have vist finanskonti i kontoplan.

Du kan bruge op til 250 tegn (både tal og bogstaver). Der er regler for, hvordan de kan kombineres:

BetyderEksempelAnalyserer følgende poster

Lig med

6210

Konto 6210

Interval

5510 .. 5531

Konti 5510 til og med 5531.

Enten/ eller

1200|1300

Poster med kontonummer 1200 eller 1300.

Forskellig fra

<>1200

Alle konti undtagen 1200

Filterindstillingerne kan også kombineres:

Eksempel udtrykAnalyserer følgende poster

5999|8100 .. 8490

Medtager alle poster fra konto 5999 eller fra konti i intervallet fra 8100 til og med 8490.

..1299|1400..

Medtager poster med et kontonummer, der er lavere end eller lig med 1299, eller et kontonummer, der er lig med 1400 eller derover (alle konti undtagen kontonumrene 1300 til og med 1399).

Tip