Angiver, om debiteringer skal vises som negative beløb (dvs. med et minustegn) og kreditposter som positive beløb i vinduet Dimensionsanalyse.

Tip

Se også