Åbn vinduet Anlægskort.

Angiver oplysninger om anlæg, f.eks. serienummer, ansvarlig medarbejder, bogføringskoder og reparationsoplysninger. Der er ét kort for hvert anlægsaktiv. Hvert kort indeholder flere oversigtspaneler med forskellige typer oplysninger om anlægsaktivet.

Tip

Se også