Åbn vinduet Anlægsstatistik.

Angiver statistik på anlægsaktivet for den relevante afskrivningsfil og giver et hurtig overblik over de relevante data på anlægsaktivet. Du kan åbne vinduet Anlægsstatistik fra vinduet Anlægsafskrivningsprofiler.

I oversigtspanelet Generelt kan du se den seneste anlægsbogføringsdato, hvor der er en bogført transaktion, samt det akkumulerede beløb for kategorien.

Oversigtspanelet Generelt viser også anlægsaktivets bogførte værdi og afskrivningsgrundlaget samt eventuelle reparationsomkostninger, der er bogført på anlægsaktivet. Derudover vises anskaffelses- eller salgsposten, der blev bogført til anlægsaktivet, i oversigtspanelet Generelt. Desuden vises tallene vedrørende evt. salg af anlægsaktivet, f.eks. salgsprovenuet samt eventuelt tab eller fortjeneste på salget.

Vælg feltet for at se de finansposter, der udgør et beløb.

Tip

Se også