Åbn vinduet Hovedanlæg - statistik.

Viser statistik for alle komponenter, der indgår i det enkelte hovedanlæg i den pågældende afskrivningsprofil. Oplysningerne i vinduet kan ikke ændres eller slettes.

I venstre side i oversigtspanelet Generelt vises hovedanlægsaktivets bogførte værdi og afskrivningsgrundlaget samt eventuelle reparationsomkostninger, der er bogført på de enkelte underanlæg, som hovedanlægget består af.

I højre side vises antallet af underanlæg for hovedanlægget, Anskaffelse/salg viser den dato, hvor der først blev bogført en anskaffelse og/eller et salg på et af de underanlæg, som hovedanlægget består af. Tal vedrørende salget af et eller flere anlægsaktiver—dvs. salgsfortjeneste samt eventuelt tab eller gevinst—vises også.

Tip

Se også