Åbn vinduet Anlægsarter.

Definerer aktivklasser (f.eks. materielle og immaterielle aktiver) til at gruppere dine anlæg efter kategorier.

Når koderne for anlægsarterne er oprettet, kan de tildeles anlægsaktiverne og forsikringspolicerne.

Tip

Se også