Åbn vinduet Anlægsgrupper.

Definerer anlægsunderklasser, for eksempel fabrik og ejendom, og maskiner og udstyr. Når koderne for anlægsgrupperne er oprettet, kan de tildeles anlægsaktiverne og forsikringspolicerne.

Tip

Se også