Åbn vinduet Anlægslokationer.

Opretter lokationer for anlæg. En anlægslokation kan være et lagersted, den præcise placering inde på et lagersted, en afdeling i virksomheden eller en anden lokalitet i virksomheden.

Til hver anlægslokation er der knyttet et navn - f.eks. adressen på lagerstedet - og en kode for navnet. Brug vinduet til at tildele lokationsnavnene koder. Her kan du skrive koden ind i feltet Anlægslokationskode på anlægskortet eller forsikringskortet. Når du herefter bogfører, indsættes anlægslokationen automatisk på bogføringsposterne.

Tip

Se også