Åbn vinduet Anlægsallokeringer.

Allokerer beløbet i anlægskassekladden eller i finansgentagelseskladden til flere konti, afdelinger og projekter. Det vil sige, at du allokerer beløbet på én eller flere modkonti. Du kan allokere forskellige beløbstyper som f.eks. anskaffelsespris, afskrivning og reparation.

Når du har oprettet allokeringerne, vil den eller de angivne konti automatisk blive indsat, når du bruger funktionen Omposter i omposteringskladden, eller når du bruger funktionen Indsæt anlægs-modkonto.

I vinduet Anlægsallokeringer skal du oprette en allokeringslinje for hver del af det beløbet, der skal allokeres. Du kan angive forskellige konti på hver anlægsallokeringslinje (hvis anlægsbogføringstypen skal bogføres på flere konti). Eller du kan angive den samme finanskonto på hver linje, men med forskellige afdelings- og/eller projektkoder.

Tip

Se også