Åbn vinduet Anlægsfinanskladde.

Bogfører anlægstransaktioner som anskaffelse og afskrivning. Anlægskassekladden er en kassekladde, der er integreret med finansmodulet.

De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden. Når du har bogført en kladde, er den tom (medmindre det er en gentagelseskladde) og transaktionerne bogføres til de enkelte konti.

Tip

Se også