Angiver koden til den ekstra rapporteringsvaluta, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta.

Hvis du vil se eller ændre valutakursen mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta før bogføring af transaktionerne i anlægskassekladden, skal du klikke på feltet. Derefter kan du ændre valutakursen i vinduet Ret valutakurs, der vises.

Tip

Se også