Åbn vinduet Anlægskladdenavne.

Definerer flere kladdenavne under hver kladdetype. Det vil sige det samme vindue kan bruges til at vise flere forskellige kladder, hver med sit eget navn. Dette kan være nyttigt, f.eks. hvis hver bruger skal anvende sin egen kladde.

Hver ny kladde kan automatisk nummereres fortløbende, men det kræver, at du indsætter et tal i kladdenavnet. Navnet ANLÆG1 vil f.eks. blive opdateret med et tal for hver bogføring til ANLÆG2, ANLÆG3 osv.

Tip

Se også