Åbn vinduet Forsikringsstatistik.

Viser den årlige forsikringspræmie, forsikringsdækningen og forsikringssummerne på de anlægsaktiver, som er dækket af forsikringen (Forsikret i alt). Forskellen mellem Forsikringsdækningen og Forsikret i alt vises som over/underforsikring.

Tip

Se også