Åbn vinduet Forsikringstyper.

Definerer de forskellige typer forsikring, f.eks tyveri eller brand, virksomheden har.

Når du har oprettet forsikringstyperne, kan du registrere dem sammen med de enkelte forsikringspolicer ved at angive typen i feltet Forsikringstype på forsikringskortet.

Tip

Se også