Åbn vinduet Forsikret i alt.

Viser de beløb, du har posteret for hver forsikringspolice for anlægget. Posterne i vinduet svarer til posterne i tabellen Forsikringspost for anlægget. De beløb, der vises, kan være mere eller mindre end den faktiske forsikringsdækning. Beløbene kan være forskellige fra den faktiske bogførte værdi for anlægget.

Tip

Se også