Åbn vinduet Forsikringskladde.

Bogfører poster på forsikringsposter.

De oplysninger, du angiver i en kladde, er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden. Når du bogfører kladden, overføres oplysningerne til poster på individuelle konti.

Tip

Se også