Viser navnet på kladdenavnet på forsikringskladden.

Hvis du vil vælge et andet kladdenavn eller oprette et nyt, skal du klikke på feltet for at få vist de kladdenavne, der findes.

Tip