Åbn vinduet Forsikringskladdenavne.

Opretter flere kladdenavne under hver kladdetype. Det vil sige, at kladderne ser ens ud, men har forskellige navne. Dette kan være nyttigt, f.eks. hvis hver bruger skal anvende sin egen kladde.

Hver ny kladde kan automatisk nummereres fortløbende, men det kræver, at du indsætter et tal i kladdenavnet. FOR1 vil f.eks. blive opdateret med et tal for hver bogføring til FOR2, FOR3 osv.

Tip

Se også