Åbn vinduet Anlægsbogf.typeoversigt.

Viser akkumulerede beløb for hvert felt som for eksempel bogført værdi, anskaffelse og afskrivning, og for hvert enkelt anlægsaktiv For hvert anlægsaktiv vises en linje pr. afskrivningsprofil.

Udfyld felterne i vinduet Anlægsbogf.typeoversigt og klik så på Vis matrix for at se matrixen.

Du kan vælge forskellige tidsintervaller i feltet Vis efter. I feltet Vis som kan du vælge Bevægelse for at få vist bevægelsen i beløbet for hver periode, eller du kan vælge Saldo til dato for at vise beløbet som den sidste dag i hver periode.

Tip

Se også