Angiver den afrundingsfaktor, som skal bruges til at afrunde beløbene i kolonnerne. Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb i tusinder.

Tip