Åbn vinduet Ansvarscenterkort.

Angiver oplysninger om dit ansvarscenter.

Et ansvarscenter kan være et omkostningscenter, et resultatcenter eller et investeringscenter. Ansvarscentre kan f.eks. være salgskontorer, en indkøbsafdeling for andre afdelinger eller et fabriksplanlægningskontor.

Du kan oprette ansvarscentre som en hjælp til at administrere virksomheden. Et ansvarscenter kan f.eks. administrere køb og salg for et eller flere lagre eller distributionscentre, hvor varerne håndteres og oplagres før brug.

Hvert ansvarscenter har et navn, f.eks. adressen på et regionskontor, og en kode, der repræsenterer navnet. Du tildeler selv en kode til et ansvarscenter. Denne kode kan bruges i felter med ansvarscenterkoder andre steder i Microsoft Dynamics NAV. Hvis du f.eks. angiver en ansvarscenterkode til købs- og salgsdokument, kan det få indflydelse på adresse, dimensioner og priser i dokumentet. Hvis du angiver en lokationskode til et ansvarscenterkort, betyder det, at lokationen (f.eks. et lagersted eller et distributionscenter) bliver administreret af det ansvarscenter.

Tip

Se også