Åbn vinduet Detaljerede debitorposter.

Du kan bruge vinduet Detaljerede debitorposter til at få vist en oversigt over alle bogførte poster og justeringer relateret til en specifik debitorpost i vinduet Debitorposter. Denne funktion gør det muligt at se, hvorfor en bestemt post blev oprettet på en bestemt konto i forbindelse med rabatter, afrundinger og valutakursregulering.

Tip

Se også