Åbn vinduet Læg-på-lager (logistik).

Vinduet Læg-på-lager indeholder de instruktioner, som en lagermedarbejder skal følge, når modtagne varer skal lægges på lager. Dette vindue bruges, når lokationen kræver både læg-på-lager og modtagelse.

Når en lagermodtagelse bogføres, oprettes der automatisk en læg-på-lager-aktivitet til modtagelsen, medmindre lageret er sat op, så linjerne først bliver tilgængelige i læg-på-lager-kladden. Det er også muligt at oprette instruktioner til interne læg-på-lager-aktiviteter i forbindelse med produktionsafgang, ikke-forbrugte produktionsvarer eller varer, der på anden måde er blevet returneret til pluklageret.

Når du har lagt varerne på lager ifølge linjerne, skal du registrere aktiviteten, så varerne kan plukkes til produktionsordrer og udgående kildedokumenter, f.eks. salgsordrer, købsreturvareordrer eller udgående overflytninger.

Tip

Se også