Åbn vinduet Logistikopsætning.

Angiver visse kriterier, der skal oprettes, før du kan bruge logistikfunktionerne.

I følgende felter er lokationen ikke angivet, fordi der ikke er knyttet nogen lokationskode til opsætningen.

Opsætningen for alle andre felter gælder for lokationen, hvor der er lagersted.

Brug oversigtspanelet Nummerering til at konfigurere de nummerserier, der er relevante i programmet.

I oversigtspanelet Generelt kan du opstille de regler, der skal gælde i tilfælde af bogføringsfejl. Du kan også bestemme, hvilke lageraktiviteter du vil kræve.

Tip

Se også