Åbn vinduet Bemærkningslinjer.

I vinduet Lagerbemærkningsoversigt kan du få vist en oversigt over de bemærkninger, der findes for hvert lagerdokument. Du kan ikke oprette eller redigere bemærkninger her. Hvis du oprette eller redigere bemærkninger til et lagerdokument, skal du åbne vinduet Bemærkning.

Bemærkningerne vises ikke ved udskrivningen og slettes sammen med lagerdokumentet, når aktiviteterne på dokumentet er afsluttet.

Tip

Se også