Åbn vinduet Pluk (logistik).

Indeholder linjer for varer, der skal plukkes til udgående kildedokumenter, f.eks. lagerleverancer, produktionsordrer, montageordrer og interne pluk. Dette vindue bruges, når lokationen kræver både pluk og leverance.

Hvis lokationen ikke er sat op til at bruge placeringer, indeholder vinduet én linje for hver af de varer, der skal plukkes. Hvis lokationen bruger placeringer, indeholder vinduet mindst to linjer for hver af de varemængder, der skal plukkes: En eller flere linjer for den eller de placeringer, som varerne skal tages fra, og en linje for den placering, hvor du placerer varerne.

Når du har foretaget det faktiske pluk, skal du registrere det. Når plukket er oprettet, opdateres kildedokumentet (leverance eller overflytning), og varerne fjernes fra pluklageret.

Du kan finde trinvise oplysninger i Fremgangsmåde: Pluk for de interne operationer i avancerede logistik og Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance

Bemærk
Pluk for lagerleverancen af varer, der monteres til salgsordren, følger samme fremgangsmåde som for normale lagerpluk fra beholdningen. Antallet af pluklinjer kan være mange til en, da du plukker komponenterne og ikke montageelementet.

Da montage efter ordre-elementer ikke findes fysisk, før de er monteret, er det pluk, der oprettes fra leveringen af et sådant salgslinjeantal, derfor ikke et pluk til den færdigvare, der skal afsendes, men et pluk for de montagekomponenter, der indgår i montageelementet, som angivet i den montageordre, der er knyttet til den pågældende salgsordrelinje. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Tip

Se også