Åbn vinduet Efterudlign.

Angiver bilagsnummeret på den varepost, der bruges til at udføre udligningen. Desuden skal du angive bogføringsdatoen for udligningen.

Som standard udfyldes bogføringsdatoen for den seneste post og bilagsnummeret for den post, som markøren stod på, da du klikkede på Udligning og derefter på Efterudlign. i vinduet Udlign debitorposter eller Udlign kred.poster. Du kan ændre disse, før du bogfører udligningen.

Tip