Angiver, om du har opsat en tilpasset kalender for speditørservicen. Hvis det er tilfældet, indeholder feltet et Ja. Hvis ikke, indeholder feltet et Nej.

Desuden er det her, du kan opsætte en tilpasset kalender til speditørservicen.

Du skal først tilknytte en basiskalender, før du kan tilpasse den.

Tip