Angiver det samlede antal varegebyrer, du kan tildele i dette vindue.

Feltet viser altid beløbet fra det dokument, som der ikke er blevet foretaget tildeling på endnu.

Feltet beregnes automatisk ved at sammentælle værdierne i felterne Fakturer (antal) og Faktureret (antal). Derefter fratrækkes antallet i feltet Antal tildelt fra denne sum.

Tip