Angiver det samlede beløb for varegebyrer, du kan tildele i dette vindue.

Feltet viser altid beløbet fra det dokument, som der ikke er blevet foretaget tildeling på endnu.

Feltet beregnes automatisk ved at sammentælle værdierne i felterne Fakturer (antal) og Faktureret (antal). Derefter trækkes tallet i feltet Antal tildelt fra summen og ganges med beløbet i feltet Kostpris i tabellen Varegebyrtildeling (køb).

Tip