Åbn vinduet Varegebyrtildeling (salg).

Opretter et link mellem varegebyrer og varer i salgsdokumenter ved at knytte kostprisen for disse gebyrer til salgslinjen.

Vinduet består af et afsnit med tildelingslinjer og et afsnit, der viser status for varegebyrtildelingen.

Hvis du har åbnet vinduet fra et dokument, der indeholder varelinjer, kopieres disse linjer til tildelingsvinduet.

Du kan også tilføje linjer vha. kørslerne, der vises under Funktion.

Fordelinger af varegebyr tildeles kun til de tildelingslinjer, hvor du har angivet et nummer i feltet Antal, der skal tildeles.

Tip

Se også