Angiver det samlede antal varegebyrer, du kan tildele i dette vindue.

Feltet indeholder altid antallet af de varegebyrer, der endnu ikke er tildelt til en linje.

Oplysningerne i feltet beregnes automatisk ved at sammentælle værdierne i felterne Fakturer (antal) og Faktureret (antal) i tabellen Salgslinje. Derefter fratrækkes antallet i feltet Antal tildelt fra denne sum.

Tip