Angiver det samlede beløb for varegebyrer, du kan tildele i dette vindue.

Feltet indeholder altid antallet af de varegebyrer, der endnu ikke er tildelt til en linje.

Feltet beregnes automatisk ved at sammentælle værdierne i felterne Fakturer (antal) og Faktureret (antal). Derefter trækkes tallet i feltet Antal tildelt fra summen og ganges med beløbet i feltet Kostpris på tildelingslinjen.

Tip