Angiver beløbet på varegebyrer, som du endnu ikke har tildelt til varer i tildelingslinjerne.

Oplysningerne i feltet beregnes automatisk ved at fratrække antallet i feltet Beløb der skal tildeles fra antallet i feltet I alt (beløb).

Tip