Åbn vinduet XBRL-taksonomier.

Angiver ny taksonomi eller en tidligere indlæst taksonomi, du vil arbejde med.

Vinduet indeholder en linje for hver indlæst taksonomi.

Tip

Se også