Åbn vinduet Salgsleverancelinjer.

Angiver en oversigt over salg, der er bogført som leveret eller faktureret.

Når du vil tildele varegebyrer til varer, der allerede er bogført, kan du plukke bogførte leverancelinjer i dette vindue.

Tip

Se også