Åbn vinduet Varestatistik.

Viser lageroplysninger om en bestemt vare.

Udfyld felterne i vinduet Varestatistik for at angive hvad der skal vises i matrixen.

Du kan angive, hvad der skal medtages i oplysningerne, ved at angive filtre i felterne i oversigtspanelet Generelt. Hvis du ikke angiver filtre, bliver alle poster vedrørende den pågældende vare medtaget i statistikken.

Du kan bruge felterne i oversigtspanelet Indstillinger til at angive, hvilke omkostninger der skal medtages i statistikken, og hvordan de skal vises.

Når du klikke på Vis matrix, vises matrix-vinduet..

I matrix-vinduet indeholder kolonnerne i venstre side statistikkategorier og kolonnerne i højre side indeholder statistikker for de kategorier, der er inddelt i tidsintervaller.

Afhængigt af, hvad du vælger i feltet Vis som linjer, vil du få forskellige visninger af statistikkerne for varen. De forskellige statistiske visninger er :

Bemærk
Alle beløb i vinduet er baseret på fakturerede kostpriser. Forventede købspriser er ikke inkluderet i varestatistikken..

Tip

Se også