Angiver de faktor, som programmet skal bruge til at afrunde beløbene i kolonnerne.

Hvis du f.eks. vælger 1000, vises alle beløb i tusinder, afrundet til nærmeste hundrede.

Tip