Åbn vinduet Lagerperioder.

Angiver alle lagerperioder. Du kan bruge dette vindue til at definere lagerperioder og lukke eller genåbne lagerperioder.

En lagerperioder definerer en tidsperiode, hvor du kan bogføre ændringer i lagerværdien. En lagerperiode defineres af den dato, den slutter, som angivet i feltet Slutdato. Når du lukker en lagerperiode kan du ikke bogføre ændringer af lagerværdien, hverken forventede eller fakturerede, før denne slutdato. Desuden kan du ikke bogføre nye værdier til lageret før denne slutdato. Du kan stadig anvende udgående mængder på åbne vareposter i den lukkede periode. Det betyder, at positive antal, der endnu ikke er blevet forbrugt ved (udlignede) udgående transaktioner.

Lagerperioder kan genåbnes, så der igen kan bogføres inden for perioden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Arbejde med lagerperioder.

Bemærk
Du kan slette en lagerperiode, hvis den endnu ikke er blevet lukket. Du kan dog ikke slette en lagerperiode, hvis den har en eller flere lagerperiodeposter.

Du kan spore de brugerhandlinger, der er involveret i at lukke og genåbne lagerperioder, i vinduet Lagerperioder.

Lagerperioder og regnskabsperioder

Lagerperioder ikke er integreret med regnskabsperioder på nogen måde, der medfører postafhængigheder mellem de to. Dog er lagerperiodestatus angivet i feltet Lagerperioden er lukket i vinduet Regnskabsperioder.

Desuden er feltet Lagerperioden er lukket medtaget i vinduet Nulstil resultatopgørelse for at informere brugere, der arbejder på regnskabsniveau, om lageropgørelsens status for at undgå problemer med afstemningen.

En anden integration mellem lagerperioder og regnskabsperioder er følgende meddelelse, der vises, når du lukker en lagerperiode , der er i en lukket regnskabsperiode:

Regnskabsperioden er allerede lukket. Er du sikker på, du vil genåbne den lagerperiode , der slutter på XX-XX-XX?

Tip

Se også