Åbn vinduet XBRL-taksonomilinjer.

Angiver oplysninger, der kræves til finansiel rapportering. Eksempler på sådanne typer oplysninger er: grundlæggende virksomhedsoplysninger, de faktiske regnskaber, revisors påtegninger, noter til regnskaberne, supplerende planer samt andre oplysninger, som afspejler de krævede regnskabsoplysninger.

Vinduet XBRL-taksonomilinjer indeholder samtlige definitioner, som findes i en given taksonomi, og du kan knytte oplysninger til hver linje.

Tip

Se også