Angiver, om behovsoversigten er blevet beregnet. Afkrydsningsfeltet markeres, når du vælger knappen Beregn.

Tip

Se også