Åbn vinduet XBRL-taksonomilinjekort.

Indeholder en oversigt over de oplysninger, der er tildelt den aktuelle linje. I oversigtspanelet Koblede data kan du angive oplysninger om kildetype og konstantbeløb.

Der findes et kort for hver linje.

Tip

Se også