Åbn vinduet Standardkostpriskladde.

Angiver standardkostpriser, du vil opdatere.

Vinduet er beregnet som et værktøj til indkøbere, produktions- og montagechefer og interne revisorer, når de skal gennemse og opdatere standardkostpriserne. Du kan finde flere oplysninger i Om beregning af standardomkostning.

Vinduet Standardkostpriskladde gør det muligt at udføre følgende:

Indkøberen bruger kørslen Foreslå kostpris (standard) til at opdatere og arbejde med kostpriserne for indkøbte varer i et regneark. Når resultatet er tilfredsstillende, afleveres kladden til den interne revisor.

Produktions- eller montagechefen bruger kørslen Foreslå arb.ctr./prd.res.kostp til at opdatere og arbejde med produktionskapacitetsomkostninger og montageressourceomkostninger for forarbejdede varer i et andet regneark. Denne kladde afleveres også til den interne revisor.

Den interne revision bruger derefter kørslen Kopier standardkostpriskladde til at samle regnearkene i et regneark. Revisoren bruger kørslen Akkum. standardkostpris til at foretage en akkumulering af omkostningerne fra indkøberen og produktions-/montagechefen. Akkumuleringen afgør standardkostpriser for fremstillede og monterede varer. Revisoren får også vist kostændringerne før og efter akkumuleringen, så uacceptable afvigelser kan identificeres. Når opdateringerne er acceptable, implementerer den interne revisor ændringerne, så de træder i kraft på en given dato.

Kørslen Implementer standardkostprisændring bruges til at implementere standardomkostningsændringer, der opdaterer standardomkostningerne på varekortene for de varer, der er medtaget i regnearket. Der oprettes også linjer i reguleringskladden, så du kan opdatere lagerbeholdningen med den nye standardkostpris.

Tip

Se også