Indeholder navnet på standardkostpriskladden. Du kan oprette nye kladder, hvis du klikker på feltet og angiver navne og beskrivelser i vinduet Standardkostpriskladdenavne.

Tip