Åbn vinduet Lagerbeholdning - afstemning.

Angiver status af afstemningen mellem lagerregnskabet og finansposterne. Hvis funktionerne kort skal skitseres, bruges værktøjet Lagerbeholdning - afstemning til at:

Kolonnen Navn yderst til venstre i gitteret viser de forskellige finanskontotyper, der er tilknyttet lager.

Kolonnerne Lager, Lager (mellemkonto) og VIA-værdi viser de fakturerede og ikke-fakturerede totaler og VIA-totaler for hver finanskontotype. Disse beregnes ud fra værdiposter, dvs. de projiceres over på de finanskontotyper, hvor de skal være, når de til sidste bogføres til finans.

Kolonnen Total viser summen (med fed tekst) af værdipostbeløbene i de tre lagerkolonner.

Kolonnen Finanstotal viser beløbene (med fed skrift) for hver finanskontotype, der findes i finans. Disse beregnes ud fra finansposter, dvs. de repræsenterer lagerreguleringer, der allerede er bogført til finans.

Kolonnen Difference repræsenterer forskellen mellem Finanstotal og Total.

Øverst i vinduet Lagerbeholdning - afstemning kan du filtre for at begrænse, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. inden for en bestemt periode.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis advarsel, og hvis der er uoverensstemmelser mellem lagertotaler og finanstotaler, vises meddelelser i feltet Advarsel for gitteret, som beskriver uoverensstemmelserne. Hvis du klikker på feltet Advarsel, får du yderligere oplysninger om, hvad advarslen betyder.

Klik på Vis matrix når du har angivet alle relevante filtre. Dataene udregnes og matrix-vinduet vises.

I den venstre kolonne i gitteret vises forskellige finanskontotyper, som er tilknyttet lageret. Gitteret viser derefter totalerne for fakturerede, ufakturerede (foreløbige) og VIA-værdi for hver kontotype. Totalerne beregnes ud fra værdiposterne.

De næste kolonner viser totalerne for de samme kontotyper beregnet ud fra finansposterne.

Klik på beløbet i en af totalerne for at se de poster i lagerrapporten, der blev brugt til at beregne totalerne. For lagertotalerne er posterne i lagerrapporten summen af værdiposterne for varerne. For finanstotalerne er posterne i lagerrapporten summen fra finansposterne.

Tip

Se også