Åbn vinduet Oversigt over beregning af gns. kostpris.

Angiver, hvordan en vares gennemsnitlige omkostning beregnes. Denne oversigt gør det muligt at se de poster, der blev brugt til at beregne den gennemsnitlige kostpris i hver gennemsnitlige omkostningsperiode. Ultimoposterne giver den gennemsnitlige kostpris sidst i hver gennemsnitlige omkostningsperiode.

Oversigten i dette vindue sammentælles pr. værdiansættelsesdato, som er den dato, der bruges til at beregne den gennemsnitlige omkostningsperiode. Der er en sammentalt ultimopost for slutningen af hver gennemsnitlige omkostningsperiode. (Du kan oprette den gennemsnitlige omkostningsperiode i vinduet Lageropsætning). Du kan udvide ultimoposten for at se alle de poster, som bruges til at beregne den gennemsnitlige omkostning i ultimoposten.

I feltet Type kan du se, hvilken type posten er, og du kan derfor se, hvordan den er blevet brugt i beregningen af den gennemsnitlige omkostning.

Når du vælger en post og klikker på Naviger, kan du se alle de bilag og poster, der vedrører posten, i oversigtsvinduet.

Tip

Se også