Åbn vinduet XBRL-bemærkningslinjer.

Angiver oplysninger om XBRL-bemærkningslinjer.

Hvis du åbner vinduet XBRL-bemærkningslinjer ved at klikke på Information, vises den bemærkning, der blev indlæst sammen med taksonomien.

Hvis du åbner vinduet XBRL-bemærkningslinjer ved at klikke på Note, vises de bemærkninger, som du har angivet for denne linje, og som bliver udlæst med de andre finansielle oplysninger. Du kan højst indtaste 80 tegn.

Tip

Se også