Angiver, om du vil bruge den oprindelige mængde.

Dermed kan du f.eks. modtages antal, der er tilknyttet bestemte leveringer. Hvis der f.eks. er en bogført salgsfaktura med et oprindeligt antal på 20, kan du få de 20 varer til at passe med en bestemt levering.

Hvis det resterende antal ikke passer med det oprindelige antal, kan det skyldes, at et antal varer er udlignet med et forbrug, en overflytning eller et salg.

Hvis feltet ikke er markeret, bruges det resterende antal, når linjerne oprettes.

Bemærk
I nogle tilfælde kan du ikke modtage hele antallet, f.eks. hvis nogle af varerne enten er overført til et andet lagersted eller er udlignet med et bestemt antal. I dette tilfælde modtages kun det tilladte antal.

Tip