Angiver den kostpris, der vil fremgå af de nye bilagslinjer.

Hvis linjen kan tilbageføres, hvilket betyder, at linjetypen er Vare, og værdien i feltet Antal ikke returneret er større end nul, beregnes den kostpris, der kan tilbageføres, på basis af de vareposter, der svarer til den oprindelige, bogførte bilagslinje. Ellers er den kostpris, der kan tilbageføres, værdien i feltet Kostpris (RV) fra salgsleverancelinjen.

Tip